wie zijn wij?MTB Noordwest 9, wie zijn wij?

In Noord Holland leven veel mensen, maar in de drukke provincie is weinig natuur en er zijn voor sportieve en actieve buitenrecreatie beperkte mogelijkheden. Dat geldt in het bijzonder voor de mogelijkheden om te kunnen mountainbiken. Daarvoor heb je als mountainbiker toch een gevarieerde, bosrijke en liefst geaccidenteerde omgeving nodig. In het van oorsprong agrarische landschap van Noord-Holland vind je daar dan ook niet veel van, zeker niet in vergelijking met sommige andere provincies. Het Gooi behoort weliswaar tot de provincie Noord-Holland, maar topografisch lijkt het eerder een deel van Utrecht te zijn.

Het deel van Noord-Holland waar we vandaan komen kun je beschouwen als het Noordwestelijke deel van Nederland. Daarom noemen we ons MTB Noordwest 9. De negen staat voor windkracht en wanneer die uit noordwest waait, dan stormt het flink.
Noordwest Nederland bestaat grofweg uit de steden Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen en Hoorn. Een blik op de kaart leert dat de meeste natuur van Noordwest Nederland te vinden is in het kustgebied van Kennemerland en de Noordkop. Meer zuidelijk vinden we Spaarnwoude, dat op de hoogte van IJmuiden ligt.

Bewegwijzerde mountainbikeroutes zijn in Noordwest Nederland te vinden in Schoorl, Spaarnwoude, Wieringerwef (Dijksgatbos), Langedijk(Geestmerambacht), Heerhugowaard(park van Luna), Oostzaan(Twiske) en Texel. Minder bekende routes zijn te vinden in Den Helder(Mariendal & DOK).

In het duingebied van Provinciaal waterleidingsbedrijf van Noord-Holland (PWN) is een bijzondere regeling ingevoerd. Je mag daar mountainbiken van zonsopgang tot 10.30 uur. Daarna wordt je bekeurd. Met behulp van verbodsbordjes wordt aangegeven waar je niet mag fietsen (open duingebied). Dat lijkt merkwaardig, omdat het PWN-gebied grenst aan dat van Staatsbosbeheer (SBB) die jaren geleden de Schoorlse route uitgezet heeft en uitstekend onderhoudt. Twee beheerders met volledig van elkaar verschillend beleid.

Acties van onder anderen Duinberaad, met als doel dat beleid op elkaar af te stemmen, leverde de zondag als extra dag voor de mountainbikers op. Daarvoor was mountainbiken toegestaan op maandag tot en met zaterdag, de periode daarvoor werd het gedoogd. Ook leverde Duinberaad een bijdrage aan de acceptatie van het mountainbiken, vooral onder wandelaars.
Bezoekers uit andere delen van Nederland zullen snel het spoor bijster zijn en zich afvragen welke beheerder nu precies die vaag herinnerde regeling bedacht. Waar SBB trots is op de mountainbikeroute, daar weert PWN actief bezoekers van buiten de regio. Terwijl een combinatie van beide gebieden tot mooie tochten kan leiden, op voorwaarde dat je vroeg opstaat.MTB Noordwest 9 wil een bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van de mountainbikeroutes in Noordwest Nederland. We willen mountainbikers informeren over de van toepassing zijnde regelingen van beheerders. Daarnaast willen we GPS-routes opnemen die te downloaden zijn. Waar mogelijk kunnen we duidelijk aangeven hoe verschillende routes te combineren zijn. Maar ook waar je een goede bikeshop vindt of een goede overnachting in hotel, pension of op de camping. Waar en bij wie je mountainbikes kunt huren of een clinic kunt volgen. We maken geen onderscheid tussen commerciele of ideele organisaties, dat laten we aan de bezoeker over.  
Samenwerking met andere websites zullen we actief stimuleren door links te plaatsen of via de tekst te verwijzen.

MTB Noordwest 9 wil objectief informatief zijn, maar niet zonder eigen opvattingen. We willen op afstand bijdragen aan de dialoog die mountainbikers moeten voeren om geaccepteerd te worden. Daarvoor zullen we niet actief politiek bijdragen aan beleidsbeinvloeding, wel passief. We zijn geen Duinberaad, maar steunen wel de initiatieven die zij nemen. We zijn niet tegen PWN, maar haar MTB-maatregel wijzen we wel af.
MTB Noordwest 9 onderschrijft de uitgangspunten van de International Mountain Bicycling Association (IMBA) die simpel gesteld neerkomen op: speak, build, respect and ride. Kortom: share the road: IMBA

Ten slotte willen we actief bijdragen aan de totstandkoming van een fijnmazig netwerk van mountainbikewebsites, waarmee we landelijk in staat zijn elkaar te informeren over zaken die ertoe doen voor mountainbikers. Een dergelijk netwerk is in feite de praktische basis voor het oprichten van een IMBA-Nederland van en voor samenwerkende mountainbikers. MTB Noordwest 9 organiseert zonder verenigingsverband waar nodig de objectieve behartiging van belangen van mountainbikers.

Met vriendelijke groet,
Team NW9
18 november 2009
(last update)

© mtb noordwest9