29 maart 2010

#29-03-10 Week van de teek

Week van de teekSport je in duinen, bossen en natuurgebieden? Dan doe je er goed aan om aandacht te besteden aan teken en tekenbeten en op de mogelijke gevolgen van de ziekte van Lyme.

Deze website geeft antwoord op vragen als "Wat zijn de risico's, hoe kan ik mij het beste beschermen en wat moet ik doen als ik toch een beet hebt opgelopen?". Ook worden tips en richtlijnen gegeven voor werknemers en werkgevers. Uiteraard bevat deze site ook veel informatie voor recreatieve groengenieters.

Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar je kan ziek worden als de teek langer dan 20 uur op je huid zit. Het is belangrijk dat je de teek zo snel mogelijk verwijdert!  Doe altijd een tekencontrole na een werkdag of een uitstapje in de natuur. Zo verwijdert u de teek.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 maart 2010

#24-03-10 MTBers misbruikt

MTBers misbruiktDe mountainbikers worden nu zelfs misbruikt om reguliere fietspaden tegen te houden. Egoisme is een nare eigenschap, sommige wandelaars lijken er echter niet vies van...
De wandelaars zijn bang voor het jagen(leuke woordspeling) van de MTBers & racefietsers.
De gemiddelde E-bike gaat trouwens harder dan een vette vijftiger op z'n Gazelle Champion Mondial.............
Wandelaars de (schijn)heiligen van de 21e eeuw???

Bron: RTVNH

Zandvoort- In de Waterleidingduinen hebben wandelaars gedemonstreerd tegen aanleg van een fietspad.
Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 maart 2010

#22-03-10 Verslag bezoek SBB

Verslag bezoek SBBVrijdag 19 maart bezochten we Jan van Assema, de nieuwe manager van Staatsbosbeheer (SBB) in zijn tijdelijke onderkomen tussen Koedijk en Oudkarspel. Jan is de opvolger van Jaap Jorritsma, met wie we voorheen weleens overlegden.
Jan presenteert zich als een vlotte prater die veel ervaring heeft opgedaan in andere gebieden van SBB, bijvoorbeeld in Zuid Limburg. Geen man die je snel iets op de mouw kunt spelden. Gelukkig komen we daar ook niet voor. Jan vertelt over de grote plannen die er met de wandelroutes zijn. Deze worden meer themagericht uitgezet, denk aan verstuivingen of de Kerf. Er komt een nieuw bezoekerscentrum in Schoorl en uiteraard wordt er aan een nieuwe Corsicaan (kantoor SBB) gewerkt. Medio 2010 krijgt het allemaal zijn beslag.
De bosbranden van 2009 hebben heel veel extra werk opgeleverd. Alle denkbare niveaus hebben op de een of andere wijze bemoeienis met de gevolgen van deze branden. SBB hoopt vurig dat 2010 geen herhaling wordt van het rampjaar 2009. Door de branden zijn bepaalde projecten versneld uitgevoerd. Wachten, met de blik op verwoeste duinen, heeft weinig zin en het is uiteindelijk dubbel werk.
We hebben gesproken over het onderhoud van de MTB-route en het treffen van maatregelen die erosie moeten tegengaan. Er zijn manieren om met behulp van matten de ondergrond op kwetsbare plekken te verstevigen. Jan gaat de ervaringen onderzoeken.
De bebording en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten wil SBB samen met het gebied op Texel organiseren. Een systeem voor beide gebieden. SBB wordt nauwelijks geinformeerd over ongelukken. Naar het schijnt rijdt er met regelmaat een ambulance door het gebied, op zoek naar een denkbeeldige naald in een hooiberg. Dit onderwerp krijgt een vervolg. 
Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de route? Door op een andere manier onderhoud te plegen en ook enkele keren per jaar de MTBers te vragen mee te helpen. Daar speelt NW9 mogelijk een rol in. Uitbreiding kan onderwerp van bespreking zijn. Jan wil de stemming onder collega's wel eens peilen.
Dat brengt ons onmiddellijk bij de mountainbikers en de wijze waarop zij de MTB-route gebruiken. Jan beaamt dat wangedrag van enkelen vervelende gevolgen kunnen hebben voor de groep die juist heel verantwoord gebruikmaakt van de route. Ergernissen zijn er over het gebruik van illegale doorsteekjes tussen SBB en PWN. Daar wordt strenger op gehandhaafd. De freeriders vormen voor veel boswachters een bron van ergernis en zij vernielen op grote schaal kwetsbare natuur. Eenmaal is een aantal van hen bekeurd en zijn er mogelijk fietsen (tijdelijk) in beslag genomen. Denk ook nog eens aan het omleggen van de route op de Nielsblink, ook met dank aan de freeriders.
De effecten van de schade die door de freeriders wordt aangericht zijn groter dan we vreesden. Mocht je freeriders spotten meld deze dan bij SBB op nummer 072-5093352(bezoekerscentrum Het Zandspoor) of  buiten kantooruren op 0900-8844. Onder boswachters vermindert soms de acceptatie van mountainbikers. Jan beaamt dat ander beleid niet aan de orde is, maar dat zoiets een zorgelijk punt is lijkt ons duidelijk. Opnieuw zetten enkelen de belangen van een grote groep op het spel.
We zijn ruim een uur verder als we afscheid nemen. Zonder nieuwe afspraak verlaten we het tijdelijke onderkomen van Jan van Assema. Een volgend gesprek zal zich vanzelf aandienen als daar aanleiding voor is. Tevreden over de inhoud en zeker ook de toon van het gesprek keren we huiswaarts.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 maart 2010

#18-03-10 VVV in Schoorl open

VVV in Schoorl weer openSchoorl-
De VVV-winkel aan de Duinvoetweg in Schoorl gaat 2 april weer open. Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 maart 2010

#17-03-10 Een dag in...

Een dag in het leven van een MTBer.Vanochtend even de kop leeggefietst tijdens een lekkere duurtraining......f*ck, sh#t, sch%*sse NEE, NEE, NEE....een duurrecreatie ritje.
Bij Egmond Binnen het oude singletrackje, wat inmiddels een 4 meter breed pad is, op richting het Doornvlak. Op het Doornvlak kom ik een man tegen in "camo" kleding met labrador(Khaki) en een verrekijker. Het zonnetje scheen, de benen voelden erg goed en ik had er zin....ik groet de man dus vriendelijk......NIETS zei hij.
Geeft niks, wellicht ruzie met z'n vrouw of erger.
Ik fiets rustig verder richting het gebied ten zuidwesten van het Doornvlak, een klein stukje met klimmetjes en lekkere bochtjes. Gelijk bij het verlaten van het verharde pad stuit ik op een tak, terwijl ik er een foto van maak komen er 2 hardloopsters aan..."het hele gebied ligt hier vol met wegversperringen hoor, kijk maar uit"
En inderdaad, met de laagstaande zon is het oppassen geblazen. Iemand heeft zicht flink uitgeleefd, ik kom minstens 14 takken/stammetjes tegen.
Zou de man met de labrador er iets mee te maken hebben???
Ik moet gelijk denken aan de BELACHELIJKE veelgestelde vraag op de website van PWN;

"Ik werd tijdens mijn wandeling op een onverhard pad om 11.00 uur bijna door een man op een mountainbike aangereden. Gaat PWN daar wat aan doen?"

Ik bedenk zelf ook een BELACHELIJKE vraag die ik mijzelf, en met mij velen anderen, vaak stel;

"Ik werd tijdens mijn fietstocht op een onverhard pad om 9:00 uur niet gegroet door een man in camokledij met een khaki hond en verrekijker. Enkele meters verder lagen er allemaal takken op het pad. Gaat PWN daar wat aan doen?"

Even gestopt bij elke tak en deze aan de kant gegooid, kleine moeite en het is gelijk een leuke intervaltraining......NEE, NEE, NEE......intervalrecreatie. Onderweg nog even wat sprintjes getrokken nadat ik goed gekeken had of er geen boswachter in de buurt was, voordat je het weet word je weggestuurd omdat ze denken dat je aan het trainen bent....en dat is natuurlijk niet de bedoeling....eehh dat trainen dan natuurlijk.
Bij de kikkerpoel nog even een zandtraining....NEE, NEE, NEE.....zandrecreatie gedaan. Terug over het fietspad even volle bak gereden(moeders hou je kinderen binnen.....), zit je toch al snel op de 40km/h.....dat mag dan (nog) wel.

Eind goed al goed; zonder overtredingen en berispingen wegens vermeende trainingsactiviteit toch heerlijk een dikke 60km weggetrapt.

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 maart 2010

#16-03-10 Vervolg op het incident

Vervolg op het incidentNaar aanleiding van de gezamenlijke verklaring van vertegenwoordigers van mountainbikers, belde een regiomanager van PWN met MTB Noordwest 9. Hij verklaarde dat er geen direct verband is tussen het verbod op de Coopertraining van MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw en de incidenten van 7 maart. Op welke argumenten is het plotselinge verbod dan gebaseerd? Want voorheen werd er geen probleem van gemaakt en MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw staat goed bekend, is herkenbaar en bereikbaar via een website. Pertinent geen egoisten dus.
Volgens de regiomanager loopt de bestuurlijke beslissing, om elke trainingsvorm in groepsverband te verbieden, vooruit op de uitkomsten van het laatste (hinder-) onderzoek van PWN. Onderlinge hinder neemt niet af, maar zelfs toe. 
De overlegorganen van PWN, zoals de Klankbordgroep Fietsmaatregel en vertegenwoordigers van mountainbikers zijn niet geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, evenmin is het onderzoek of de beslissing met hen besproken.

Wandelaars klagen over mountainbikers. Andersom zie je dat in het geheel niet. Komt het doordat mountainbikers echt plezier hebben in hun activiteit en zich minder ergeren als wandelaars de weg opzettelijk versperren? Ja, dat gebeurt regelmatig. Het is een intern vaker gehoorde klacht. Maar klagen? Nee! Hooguit schouders ophalen.
Een andere reden om niet te klagen is simpel: klachten van mountainbikers worden anders beoordeeld en nauwelijks serieus genomen. De kans bestaat dat het altijd beschouwd wordt als eigen schuld. Als je op zo'n snelle fiets rijdt, zal je het zelf wel uitgelokt hebben. 
PWN heeft een aparte webpagina waar anderen kunnen klagen over mountainbikers. Zo is de website ingericht. Ook bij de veelgestelde vragen op de PWN website staat een "veelgestelde vraag" waar, bij het lezen ervan, het onmogelijk is om het droog te houden.....
PWN gaat wel werk maken van een gesprek met zoveel mogelijk belangengroepen van mountainbikers. We wachten een uitnodiging af.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 maart 2010

#16-03-10 Verslag ontmoeting

Verslag ontmoetingNW9 ontving van een MTBer onderstaand verslag van een ontmoeting waarvan ik denk dat velen van jullie wel eens een soortgelijke ontmoeting hebben meegemaakt.
Klachten van MTBers over overige recreanten zijn naar ons weten niet bekend bij PWN. Wellicht is het het overwegen waard om het indienen van gegronde klachten als middel te gaan benutten. Het beeld wordt dan meer tweezijdig belicht dan nu het geval is.
Ervaring leert dat PWN erg gevoelig is voor klachten.
Contact opnemen met PWN of een klacht indienen kan via deze link.

Geachte PWN toezichthouder,

Vandaag las ik met belangstelling de verklaring aan het PWN welke onder andere werd gepubliceerd op de website van MTB Noordwest 9. Deze relateerde aan incidenten tussen mountainbikende en wandelende recreanten welke plaatsvonden in het Noord Hollands Duinreservaat op 7 maart jl. De precieze aard van de incidenten zijn mij niet duidelijk, en deze wil ik dan ook geenszins bagatelliseren. Wel heb ik die dag een discussie gevoerd met een tweetal wandelende recreanten, welke het referentiekader van sommige klagenden kan verduidelijken.

Op 7 maart heb ik gemountainbiked in het noordelijke NHD gebied. Op het moment dat ik samen met partner om 10:30 het NHD wilde verlaten via de doorsteek naar het parcours van Schoorl, werden wij aangesproken door een tweetal wandelaars. Deze vroegen ons waarom er zoveel mountainbikers rondreden, meteen gevolgd door de opmerking dat "dat zo niet kon". Hierop heb ik geantwoord dat er tot 10:30 ook op de fiets gerecreeerd mag worden. De mannelijke helft van het tweetal stak hierop een betoog af over het feit dat hij betaald had voor twee kaartjes en dat hij hier voor zijn rust kwam. Mijn argument dat wij voor een heel jaar betaald hadden en voor exact hetzelfde hier kwamen werd hoofdschuddend aangehoord. Daaraan voegde ik toe dat een fiets toch wel behoorlijk klimaatneutraal, emissieloos en geluidsarm is. Mijn vraag waaruit de overlast dan bestond welke het stel ervoer, werd tot mijn verbijstering beantwoord met: die groepen fietsers kletsen heel hard met elkaar... Hieraan werd toegevoegd dat zij zojuist bijna van het pad waren gereden door twee mountainbikers, en dat hetzelfde die ochtend sowieso al zeker 10 keer gebeurd was. Toen mijn vraag, of het de laatste twee bikers waren die zojuist voorbij gekomen waren, positief beantwoord werd, besefte ik dat verdere discussie niet veel zin zou hebben. Deze twee mountainbikers waren wij namelijk zelf. Ondanks dat wij alleen mensen passeren als we zeker zijn dat ze ons gezien hebben, en de zeer gepaste snelheid en de vriendelijke goedemorgen waarmee we dit stel even tevoren voorbij gereden waren, konden wij kennelijk weinig goed doen.

Dit stel heeft aangekondigd een klacht te gaan indienen, omdat dit nogmaals "zo niet kon". Omdat de ervaring helaas leert dat klagers in het algemeen al snel gelijk krijgen, zonder dat er hoor en wederhoor wordt toegepast, wil ik hierbij graag mijn kant van dit verhaal laten horen. Uiteraard weet ik niet of deze klacht ook daadwerkelijk is ingediend.

Wat ik zeer betreur, wat er ook gebeurd is die dag, is de eenzijdige negatieve aandacht welke de mountainbikers als groep gekregen hebben naar aanleiding van deze klachten. Hele groepen afrekenen op incidenten tussen individuen is als middel immers erger dan de kwaal. 

Ik veronderstel dat de klachten die u ontvangt zelden van de mountainbikers zelf afkomstig zijn. Mountainbikers zijn immers gewend aan agressief en verongelijkt gedrag van wandelende of hardlopende mederecreanten. Het merendeel van de mountainbikers is zich namelijk enorm bewust van hun gevoelige positie van (nog steeds) "nieuwkomer in het bos". Zij zijn daarom geneigd zich te excuseren voor alles, en nemen vaak de positie van de underdog in. Daarom zullen zij zelden een klacht indienen naar aanleiding van incidenten. Verbaal geweld en andere agressieve daden van wandelaars worden door hen als een soort "natuurlijke" reactie gezien. Dit is geen veronderstelling, maar concludeer uit eigen waarnemingen en discussies welke ik voer met mede-mountainbikers en welke ik lees op de diverse mountainbikefora. Scheldkannonades, belaging door loslopende honden, het over het pad leggen van takken, een agressieve houding, boze blikken, niet terug groeten en het opzettelijk fysiek de doorgang belemmeren, nemen zij bijna zonder uitzondering voor normaal aan. Slechts bij excessen, lees: fysiek geweld, voelen zij zich genoodzaakt beklag te doen. Dit schept uiteraard een eenzijdig beeld, waarvan ik hoop dat u zich dit terdege bewust bent. 

Zelf mountainbike ik sinds 15 jaar. Ik rijd niet in enig georganiseerd verband, noch ben ik aangesloten bij een club. De natuur beleef ik graag vanaf de fiets, omdat ik op deze wijze in korte tijd veel van het landschap zie. De techniek van de fiets en het fietsen, en het aangaan van de fysieke uitdaging in combinatie met het beleven van het natuurschoon zijn voor mij de motivatie om het PWN gebied te bezoeken. Ondanks dat ik mij als verantwoord gebruiker in uw gebied gedraag en ook ik mij genoodzaakt voel me tegenover mederecreanten te gedragen "alsof ik op eieren loop/rij", zijn voornoemde vormen van agressie mij het afgelopen jaar allemaal ten deel gevallen in het PWN gebied. Hierover heb ik geen klachten ingediend, omdat ik hoop dat met de tijd iedereen snel aan elkaar zal wennen en op een verdraagzame manier met elkaar leert omgaan. Wellicht een utopie, en ik hoop dat u met mij beseft dat het voor sommigen nooit genoeg zal zijn. Ik hoop dat u de discussie met alle gebruikers van het gebied open zult houden  en hen allen tegemoet blijft treden met een oprecht open vizier. Zodat iedereen op zijn manier gebruik kan blijven maken van dit unieke gebied.
(naam en adres zijn bekend bij NW9)

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 maart 2010

#15-03-10 Plastic flesje met rijst

Plastic flesje met rijstWas het oplossen van de recreatieperikelen die de afgelopen week zijn ontstaan maar zo eenvoudig als de hooglanderproblematiek.....een plastic flesje met rijst!
Wellicht is het een idee voor PWN om een cursus "Omgaan met MTBers" in het leven te roepen.
Wellicht dat zo'n cursus wel helpt bij het terugdringen van de hinder die overige recreanten, al dan niet terecht, ondervinden bij de aanwezigheid van fietsers op onverharde paden.

Bron: NHD

Bergen aan Zee
Boswachter Dave Nanne schudt met een plastic flesje waar rijst in zit.
Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 maart 2010

#14-03-10 verklaring

verklaring

Sinds afgelopen zondag 7 maart speelt er heel wat in het NHD. Nav klachten is er een situatie gecreeerd door PWN waarin goedwillende MTBers de dupe worden van een aantal horken. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom hebben wij samen met 2 andere grootgebruikers van het NHD een verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verklaring van:
 MTB trainingsgroep De Zeeleeuw, MTB trainingsgroep NhollandN, ATB Noord Holland en MTB Noordwest 9.

Zondag 7 maart heeft er een incident plaatsgevonden in het PWN-gebied bij Bergen. Een manager van PWN heeft ons laten weten dat er bij dit incident een of meer mountainbikers betrokken waren. Nadere informatie werd niet gegeven. We hebben afzonderlijk geantwoord dat we niet weten welke personen betrokken waren bij dit incident. Uiteraard betreuren we ieder incident waarbij verbaal of fysiek geweld wordt toegepast.
Op 13 maart wordt het MTB trainingsgroep De Zeeleeuw verboden een Coopertraining te organiseren in het PWN-gebied. Als reden geeft PWN op dat sportieve activiteiten niet zijn toegestaan. Met verbazing hebben de Zeeleeuwen besloten de Coopertraining buiten het PWN-gebied te laten plaatsvinden. Zij willen de kwestie bespreken met het management van PWN. MTB trainingsgroep De Zeeleeuw staat bekend als een groep zelfverantwoordelijke mountainbikers, die zich nadrukkelijk houdt aan geldende regels en sociale omgangsvormen.
Het genoemde verbod heeft een direct verband met het incident van afgelopen zondag. Hoewel we niet ingaan op geruchten in de wandelgangen, zijn die er volop.
We distantieren ons van dergelijk beleid van PWN, waarin een groep mountainbikers wordt afgerekend op het gedrag van enkele individuen. Sociaal maatschappelijk is een dergelijke beleidskeuze onwenselijk. We vinden het voor een beheerder en bestuurder onwaardig om op deze wijze te reageren op een incident.
Liever zien we dat PWN de belangengroepen van mountainbikers inhoudelijk over het incident informeert en ons op korte termijn uitnodigt voor een gezamenlijk overleg over de kwestie. Ondertussen kan via de websites van deze belangengroepen een grote groep mountainbikers geinformeerd worden over de onwenselijkheid van incidenten waarin geweld een rol speelt. Het is immers van belang te doorzien dat incidenten ontstaan door een reeks van acties en reacties. Wanneer niemand in staat is de-escalerend te handelen dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dat gebeurde ongetwijfeld op zondag 7 maart. Ten aanzien van het genoemde incident zal hoor en wederhoor moeten plaatsvinden, alvorens met de vinger wordt gewezen.
We hebben PWN al vaker tevergeefs aangeboden regelmatig met ons te overleggen.
We vrezen dat het straffen van de mountainbikers als groep zelfs reden kan zijn voor nieuwe incidenten. PWN is, evenzeer als willekeurige bezoekers, verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk recreeren in het duingebied. Als beheerder heeft PWN een extra zware taak, namelijk die van zorgvuldig en rechtvaardig beheer en bestuur van haar gebied.
MTB Noordwest 9, MTB trainingsgroep De Zeeleeuw en MTB trainingsgroep NhollandN bieden PWN aan te bespreken wat er heeft plaatsgevonden op 7 maart. We zijn bereid ons publiekelijk te distantieren van iedere denkbare vorm van geweld tussen recreanten. Het PWN-gebied is binnen de gestelde regels voor iedereen toegankelijk en alle bezoekers dienen respectvol met elkaar om te gaan. Sociale omgangsvormen behoren tot ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer groepen worden afgerekend op het individuele gedrag van enkelingen, begeven we ons op hellend vlak. Hoog tijd, vinden wij, om met elkaar in gesprek te gaan.
We zien een spoedige uitnodiging van PWN graag tegemoet.
Bergen, 13 maart 2010

namens:

MTB trainingsgroep NhollandN
MTB trainingsgroep De Zeeleeuw 

MTB Noordwest 9   

Edit 15 maart 2010
NW9 is zojuist gebeld door de manager van PWN. De reden voor het verbieden van de Coopertraining van MTB trainingsgroep De Zeeleeuw is niet alleen de klachtenstroom geweest maar meer de recent bekend geworden resultaten van het zgn. "hinderonderzoek" van PWN. Hieruit blijkt dat 1 van de doelstellingen, de onderlinge hinder verminderen, niet is gehaald. Dit is kennelijk aanleiding geweest om per direct alle georganiseerde MTB trainingsvormen te verbieden.
Je zou ook kunnen stellen dat als de hinder niet afneemt nav het invoeren van de fietsmaatregel, deze fietsmaatregel niet werkt.....

Wij vrezen dat dit niet het laatste bericht is omtrent dit onderwerp.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 maart 2010

#13-03-10 Klachten & tokkies

Klachten & tokkiesKlachten:
Via PWN kregen wij te horen dat er afgelopen zondag 7 maart drie ernstige klachten zijn ontvangen over MTBers in Bergen Noord.
Normaal gesproken gebeurt hier niets, maar nu opeens 3 op 1 dag.
Wat er precies gebeurt is weten we niet, maar we nemen aan dat het idd ernstig is. Normaal benadert PWN ons niet als er klachten zijn.
Een verhaal heeft altijd 2 kanten, wij zijn benieuwd naar het verhaal van de MTBers. Dus weet je iets of was je er bij betrokken? Laat het ons even weten.
Uiteraard is anonimiteit & discretie gewaarborgd.

Tokkies:
Hedenochtend trof ik dit aan bij de ingang Woudweg.Onbegrijpelijk!!!
Vroeger keek ik altijd Miss Marple en heb daar veel van opgestoken. Op de terugweg, langs de altijd saaie Hoeverweg, kwam ik tot de volgende conclusie: Het moet een busje geweest zijn, anders was hij wel de parkeerplaats opgereden, daar sta je nl. meer uit het zicht.
Het is hoogstwaarschijnlijk een vakman geweest, de puinzakken zijn van de Bouwmaat; de groothandel voor de professional.

Weet je iets? Bel 0900-8844

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 maart 2010

#12-03-10 Goed voorbeeld doet volgen

Goed voorbeeld doet volgenWat PWN kan, kunnen wij ook moet Staatsbosbeheer gedacht hebben......in het duingebied bij Schoorl is men bezig om kilometers lange hekwerken te plaatsen. Mooier dan die van PWN, dat dan weer wel en jawel, er komt stroom op te staan! Hoe groen is dat eigenlijk?
Volgens de bebording gaan koeien en schapen SBB helpen om meer variatie in de duinen te krijgen door bomen en struiken op te vreten.....het zand krijgt dan weer gelegenheid om te stuiven.
Waren al die Corsicaanse dennen in 1870 juist niet aangeplant door Dhr. Staring om het verstuiven tegen te gaan? Staring kreeg van de regering de opdracht verspreid in het duin beplantingsexperimenten te doen, met als doel de duinen vast te leggen ter beveiliging van de achterliggende landbouwgebieden & dorpen. Enfin.....visies zijn aan verandering onderhevig zullen we maar zeggen.

De overstapplaatsen zullen voor veel wandelaars een uitdaging zijn en voor ouderen wellicht onmogelijk. NW9 is inmiddels bezig met de ontwikkeling van de  1-daagse workshop:"Help een overstapplaats, wat nu?"

Het Schoorlse parcours zal godzijdank gevrijwaard blijven van roosters/klaphekken en/of overstapjes. De noordelijkste grens van het zuidelijke begrazingsgebied loopt nagenoeg paralel aan het noordelijke deel van het parcours. Het parcours gaat zeg maar om het zuidelijke begrazingsgebied heen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 maart 2010

#11-03-10 Regio op streetview

Regio op Google streetviewOnze regio staat sinds vandaag op streetview van Google (maps).
Echt een schitterende functie waarbij je ahw door de straten kan fietsen. Wij kunnen niet wachten op de off road versie van streetview.......
Inmiddels hebben we al even rondgekeken in de regio en wat grappige zaken ontdekt:
-In Bergen op de hoek Duinweg/Landweg/Schumanlaan vallen plotsklaps de bladeren van de bomen, Fiets even terug Richting Schoorl en opeens zijn de bomen weer groen.
-Ton Kramer is, zoals altijd, weer druk aan het spitten bij het Sportpaleis
-Wie herkent deze eenzame racefietser..bij gebrek aan MTBers
-En nog 1 op de Hoeverweg
-mooie aktiefoto
-aha, de eerste "MTBer" wie o wie is dit?
- Betrapt: "Jahoor schat, ik heb heerlijk gefietst..."

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 maart 2010

#08-03-10 Marathon Ruinen

De marathon van RuinenMeestal berichten we alleen over evenementen in Noordwest Nederland. Nu gaan we "iets" verder.
Vorig jaar heb ik voor de eerste keer de marathon van Ruinen van gereden.(50, 70 of 100km)
Een redelijk vlakke en dus snelle marathon door prachtige & wisselende landschappen. Toeval of niet maar zowel bij deze en de vorige editie was het schitterend weer. Vorst in de grond en zon op je kop!De marathon is uitgezet in zuidwest Drenthe, in de omgeving van Ruinen, Dwingeloo, Uffelte en Havelte en voert je over terreinen van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren. Je fietst door uitgestrekte bossen, heidevelden(Dwingelderveld), zandverstuivingen en weidegebieden. Bij Havelterberg is het genieten van het glooiende landschap met korte, maar pittige klimmen en schitterende singletracks. Je komt zelfs langs monumentale gebouwen, gerestaureerde Saksische boerderijen, hunebedden en een schaapskooi met kudde. In het begin van de route is nu de "Bruinenberg" opgenomen, het is de enige berg die Ruinen rijk is, de afdaling gaat DOOR een vrachtwagentrailer.

Het is (nog) een redelijk kleinschalige marathon, echt druk is het niet, zeker als je voor de 70 of 100km kiest kom je weinig lotgenoten tegen. De verzorging is prima voor elkaar met icetea, bouillon, krentenbollen, cake & bananen.

Kortom een echte aanrader!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9