2 januari 2013

#02-01-13 Kappen in het NHD

Kappen in het NHDIn het kader van "Kappen" begint PWN het jaar met een uitgebreid kapprogramma.....Het lijkt verdorie wel mode dat kappen.....Bij Staatsbosbeheer gaan ze 7 januari aan de slag maar daar worden we als mountainbiker alleen maar beter van op den duur.....of dat bij PWN ook het geval is...?

Begin 2013 voert PWN verschillende bosbeheeractiviteiten uit in het Noordhollands Duinreservaat deze werkzaamheden vinden plaats in Bergen, Egmond Binnen en in Bakkum.
Met deze werkzaamheden wordt er gewerkt aan verschillende natuur- en veiligheidsdoelen.

Naaldbos naar openduin
Bij Bergen ter hoogte van de Voert worden 2 naaldbossen gekapt.
Een naaldbos bij het Bovenpad wordt in zijn geheel weggekapt, hierna wordt een deel van de bodem geplagd zodat hier weer duinheide zal gaan groeien. Het ander deel wordt omgezet naar duingrasland. Met de vrijgekomen bovengrond zullen we de paden in de omgeving een flinke opknapbeurt geven.
Een klein naaldbos nabij de Meeuwenlekken wordt gekapt om de ondergroei van zomereik te bevorderen en zo zal dit naaldbos dus worden omgevormd naar duineikenbos. Dit naaldbos staat ook enorm uit te zaaien in het omliggende open duingebied want natuurlijk onwenselijk is voor het open karakter van het omliggende duin.
Door de werkzaamheden en de nattigheid van de laatste tijd zal een deel van de paden tijdelijk slecht begaanbaar zijn hiervoor onze excuses maar de ervaring leert dat er naderhand weer prima te wandelen en te fietsen is.

Veilig duinbos
Bij Egmond Binnen wordt er gewerkt nabij het bungalowpark Mooyeveld. Na de grote duinbranden is er door verschillende instanties gewerkt aan een risicokaart. Het naaldbos direct grenzend aan dit bungalowpark staat op deze risicokaart als potentieel brandgevaarlijk. Vandaar dat dit naaldbos wordt omgevormd naar loofbos. Loofbos is veel minder brandgevaarlijk dan naaldbos!

Zonnige zomen
Verder worden in het bosgebied Van Bakkum een aantal paden verbreed om zogenaamde zonnige zomen te creeren. Deze zomen verbinden geisoleerde delen van het open duin. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel voor de instandhouding van vitale populaties van bijvoorbeeld zandhagedis en duinparelmoervlinder. Op deze wijze sluit het beheren van bossen beter aan bij de natuurlijke gang van zaken.

Met het ouder worden van het bos sluit het kroondak zich steeds meer. Vele paden zijn verandert van zonnige paadjes in beschaduwde bospaden. Het bos vormt daardoor in steeds grotere mate een hindernis voor bijvoorbeeld de verspreiding van vlinders tussen de verschillende delen open duin. Op een beperkt aantal geselecteerde paden in het duingebied van Bakkum gaat PWN door middel van het verwijderen van de grootste bomen zorgen dat de zon opnieuw weer kan doordringen tot op de grond. Daarmee worden de paden weer bruikbaar als migratieroute voor hagedissen, vlinders en andere zonminnaars. Met het inplannen van deze zonnige zomen is gezorgd dat deze zoveel mogelijk samenvallen met het netwerk van brandwegen. Deze paden moeten toegankelijk blijven voor brandweerwagens en zijn daarom al een stuk breder dan de overige paden.
De zomen liggen langs de Herderslaan, de Noorderstraat en het bosgebied van de Lageweg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9